Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkslatestnewspage

Latest news
 • Minis pour Ledikasyon i demann bann etidyan pour kontinyen serye dan zot letid

  16 Zanvye 2017 -  Minis pour Ledikasyon ek Devlopman Resours Imen, Msye Joel Morgan, bomaten ti akey bann etidyan S1 Pwent Lari segonder. Zot ti akonpannyen par zot paran, ek bann staf sa lekol pour sa premye zour larantre lekol 2017.

   

  Minis Joel Morgan ti remersye bann ansennyan e "management" lekol Pwent Lari segonder ensi ki tou lezot staf lezot lekol primer, segonder ek pos segonder dan pei pour zot travay pandan lannen 2016.  I ti swet byenveni bann etidyan S1 ki pe konmans zot premye lannen segonder an 2017.

   

  Letan i ti pe adres lasanble lekol Pwent Lari segonder, Minis Joel Morgan ti demann bann etidyan pour servi sa loportinite ki gouvernman pe met devan zot pour zot aprann e fer byen, pour serye dan zot letid pour ki zot kapab devlope pour vin bann bon sitwayen nou pei e pour zot prop lavansman personnel.

   

  Minis Morgan ti dir ki minister pour kontinyen envestir dan lenfrastriktir pour fer sir ki tou bann problenm i ganny rezourd, me anmenmtan i ti demann bann etidyan pour zot osi ede pour pa detri sa bann resours e lenfrastriktir ki gouvenman i met a zot dispozisyon, akoz se zot prop lanvironnman letid ki zot pou pe detri, me pour prezerv li e fer sir ki zot servi li byen.

   

  Minis ti osi demann bann etidyan pour kontinyen serye dan zot letid pour ki zot ganny sa bann bon rezilta dan zot legzanmen.  I ti demann bann paran pour fer sir ki zot zanfan i rann kont ek zot tou le zour ki zot in fer pandan lazournen lekol.  « Paran », Minis i ti dir, « i bezwen pran en lentere spesyal dan progre travay ek ledikasyon zot zanfan, e i responsabilite paran pour edik zot zanfan depi dan lakour, e i pa selman responsabilite minister lediksyon tousel pour fer li.

   

  Minis Morgan ti osi koz lo konportman bann zanfan dan lekol, andeor lekol e apre lekol.  I ti dir ki legalman i responsabilite paran pour asire ki zanfan i konport zot byen andeor lekol, ensi ki dan lekol.  « Minister Ledikasyon pou pran en polisi tre strik vizavi responsabilite paran anver zot bann zanfan e vizavi konportman bann zanfan anver lezot bann zanfan dan lekol, » Minis Morgan ti dir, partikilyerman kot i konsern "bullying", e sirtou bann zanfan ki deranz laklas e anpes ansenyan ek lezot zanfan fer zot travay. 

   

  Minis Morgan ti lans en lapel ek tou paran pour met zefor ansanm e fer sir ki bann zanfan i konport zot byen e ki zot annan sa lespri kolaborasyon anver "management" lekol.  Minis ti demann bann etidyan S1 pour donn lezot zanfan bann bon legzanp, e pour "lead by example" pour fer sir ki "code of conduct" i ganny respekte.

   

  Minis Joel Morgan ti lans en lapel avek bann paran pour zwe en rol pli aktiv dan fason ki lekol i fonksyonnen, e pour ki tou bann lezot partener osi i pran en rol pli aktiv dan lafason ki lekol i fonksyonnen.

   

  Minis ti terminen par swet bann zanfan, paran e staf lekol en bon lannen 2017 e i ti demann zot pour kontinyen travay for, travay ansanm e donn zot sipor pour ki lannen 2017 i en bon lannen pour zot tou.